Loading...

Wednesday, January 27, 2010

pekeliling ppda bhg 1

PEKELILING-PEKELILING BERHUBUNG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1975: Ruj. KP8548/8/(67) Bertarikh 19 Ogos 1975

- Garis Panduan Untuk Mengenal/ Mengecamkan Orang Yang Menggunakan Atau Menyalahgunakan Dadah.

2.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1979: Ruj. KP(BS)8786-51/Jld.IV/(20) bertarikh 26 Mac 1979

- Laporan Murid-Murid Dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah

Yang Memerlukan Pertolongan

3.Surat Pekeliling Am Bil. I/1985: Ruj. PPAD(S) 133/883/1 bertarikh 29 Januari 1985

- Program-Program Mencegah Dan Membasmi Kegiatan Penagihan

Dadah Di Agensi-agensi Kerajaan

4.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1986: Ruj. KP.(BS)8548/8/1/Jld.III/(13)

bertarikh 29 Disember 1986

- Penyalahgunaan Inhalan

5.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1988: Ruj.KP(BS)8591/Jld. III/(3) bertarikh 3 Februari 1988

- Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam

sekolah Menengah (SLAD)

6.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1992: Ruj. KP(BS)8591/Jld.VII/13 bertarikh 27 Julai 1992

- Pengharaman Pensil Berbentuk Alat Suntikan (Syringe) Di sekolah-

sekolah.

7.Surat Kementerian Pendidikan Malaysia Ruj. KP(BS)8548/23/C/(5) bertarikh 27 April 1995

- Pelaksanaan Program Cuma Lima Minit Anti Dadah Di Sekolah Rendah Dan Menengah

8.Surat Kementerian Pendidikan Malaysia Ruj.KP(BS/HEP) 8543/064(36)

bertarikh 24 Julai 1998

- Ujian Urin Pelajar Sekolah

9.Surat Kementerian Pendidikan Malaysia Ruj. KP(BS/HEP) 8543/0113/(47)

bertarikh 27 Ogos 1998

- Analisis Pelajar/Guru/Pekerja Yang Terlibat Dengan Dadah/Inhalan/Ubat

Batuk (Borang ADIUB 1A)

10. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. I/1979 Ruj. KP(BS)8548/4/Jld.IX/(1) bertarikh 27 Januari 1979

- Senarai Tugas-tugas Guru Panduan Di Sekolah Menengah

11. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 Ruj. KP(BS)8591/Jld.II(29) bertarikh 2

Januari 1985

- Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah

SURAT- SURAT PEKELILING IKHTISAS MENGENAI DISIPLIN PELAJAR

---

1. Surat Pekeliling ‘Profesionalisme’ Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.6/1968. Ruj.KP.8543/(10) bertarikh 10 September 1968.

- Pembuangan Murid-murid Daripada Sekolah-sekolah Kerana Kelakuan

Curang.

2. Surat Pekeliling ‘Profesionalisme’ Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.8/1968. Ruj.KP.8543 02(12) bertarikh 18 September 1968.

- Tatatertib di Sekolah-sekolah.

3. Tambahan Kepada Surat Pekeliling ‘Profesionalisme’

Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.6/68 dan 8/68

4. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Malaysia Bil.6A/1975 Ruj.KP.8548/8(75) bertarikh 5 September 1975.

- Disiplin-Murid-murid Menghisap Rokok

5. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia No.7/1975. Ruj.KP.8548/8(67) bertarikh 19 Ogos 1975.

- Salah Guna Dadah - Garis Panduan Untuk Guru Panduan dan Guru Besar.

6. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.9/1975. Ruj.KP.8543/Vol.2(5) bertarikh 4 November 1975.

- Disiplin Di Sekolah - Peraturan –peraturan Sekolah Untuk Murid-murid

7. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/1975

- Perkara-perkara Tatatertib Yang Dianggap Berat

8. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1983.

Ruj.KP(BS)8591/Jld.ll/(17) bertarikh 7hb November 1983.

- Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid Yang Melakukan Perbuatan Salahlaku Yang Tidak DinyatakanDalam Peraturan-peraturan Pelajaran.

9. Lampiran - Laporan Penggal Kes-kes Penyalahgunaan Dadah

10. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1983

- Garis Panduan Kempen Anti Merokok Di sekolah-sekolah

11. Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 7/1986

- Langkah-langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah

12. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1995

- Tatacara Mengenakan Tindakan dan Hukuman

Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah

13. Surat pekeliling ikhtisas bil.4/1997:

- Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok

14. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1997:

- Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok

15. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1983

- Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid

Yang Melakukan Perbuatan Salah Laku Yang Tidak

Dinyatakan Dalam Peraturan-peraturan Pelajaran

KOLEKSI SURAT PEKELILING IKHTISAS TAHUN 2001 – 2002

1. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.8/2001

- Pemantapan Pengurusan Disiplin di Sekolah

2. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.9/2001

- Penglibatan Pelajar Dengan Kegiatan Negatif

3. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.10/2001

- Semua Guru Adalah Guru Disiplin

4. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.4/2002

- Pelaksanaan Program Sekolah Selamat

SURAT- SURAT PEKELILING IKHTISAS MENGENAI DISIPLIN PELAJAR

---

1. Surat Pekeliling ‘Profesionalisme’ Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.6/1968. Ruj.KP.8543/(10) bertarikh 10 September 1968.

- Pembuangan Murid-murid Daripada Sekolah-sekolah Kerana Kelakuan

Curang.

2. Surat Pekeliling ‘Profesionalisme’ Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.8/1968. Ruj.KP.8543 02(12) bertarikh 18 September 1968.

- Tatatertib di Sekolah-sekolah.

3. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Malaysia Bil.6A/1975 Ruj.KP.8548/8(75) bertarikh 5 September 1975.

- Disiplin-Murid-murid Menghisap Rokok

4. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia No.7/1975. Ruj.KP.8548/8(67) bertarikh 19 Ogos 1975.

- Salah Guna Dadah - Garis Panduan Untuk Guru Panduan dan Guru Besar.

No comments:

Post a Comment